December 21, 2016

Ek Tutari-Keshavsut Smarak-Malgund

"एक तुतारी द्या मज आणूनी । फुंकीन मी जी स्वप्राणाने " वरील ओळी वाचल्यानंतर काही आठवते आहे  काय ?? नसेल आठवत, तर पुढील ओळी व...
All photos and views are intellectual property of crazyfoodiesontoes. Powered by Blogger.