May 08, 2015

एक चित्तथरारक पाठलाग

जुलै २०१०. खूप छान पाउस पडत होता. माझे गाव सफाळे अगदी नव्या नवरी सारखे हिरवा शालू नेसून पावसात चिंब-चिंब भिजत होते. सुट्टीचा दिवस होता त्याम...
All photos and views are intellectual property of crazyfoodiesontoes. Powered by Blogger.