March 27, 2015

बर्फातल्या आठवणी - स्की इन आप्लेशिअन मॉउंटन

कयाकिंग करून बरेच महिने उलटले असतील, सर्व मित्रांची चुळबुळ सुरु झाली. सगळ्यांनाच आता एखाद्या मोठया सहलीचे वेध लागले होते. रोज इंटरनेटवर &qu...
March 06, 2015

वल्हव रे नाखवा वल्हव वल्हव !!!

माझ्या गोष्टींच्या शीर्षकावरून मी कश्याबद्दल लिहिले आहे हे चटकन लक्ष्यात आले असेलच ? :)  होय मी होड़ी चालवण्या बद्दलच बोलतो आहे.  नेहमी प...
All photos and views are intellectual property of crazyfoodiesontoes. Powered by Blogger.