January 31, 2015

राधानगरी-कोल्हापूर, एक निसर्गरम्य अनुभव

हिरवा निसर्ग हा भवतीने । जीवन सफर करा मस्तीने || मन सरगम छेड़ा रे, जीवनाचे गीत गारे। गीत गारे धुंद व्हारे ॥ मराठी गाण्याचे हे बोल नुसते दे...
All photos and views are intellectual property of crazyfoodiesontoes. Powered by Blogger.