May 08, 2015

एक चित्तथरारक पाठलाग

जुलै २०१०. खूप छान पाउस पडत होता. माझे गाव सफाळे अगदी नव्या नवरी सारखे हिरवा शालू नेसून पावसात चिंब-चिंब भिजत होते. सुट्टीचा दिवस होता त्याम...
April 05, 2015

मियां तानसेन इन फुल फॉर्म….!!!

मला गाण्याची आवड आहे.  ती अनुवांशिक  माझ्या वडलांनकडून आणि आजोबांकडून  आली असावी असे म्हणण्यास काही हरकत नाही. शाळेत असताना बाबांनी मला गाण्...
March 27, 2015

बर्फातल्या आठवणी - स्की इन आप्लेशिअन मॉउंटन

कयाकिंग करून बरेच महिने उलटले असतील, सर्व मित्रांची चुळबुळ सुरु झाली. सगळ्यांनाच आता एखाद्या मोठया सहलीचे वेध लागले होते. रोज इंटरनेटवर &qu...
March 06, 2015

वल्हव रे नाखवा वल्हव वल्हव !!!

माझ्या गोष्टींच्या शीर्षकावरून मी कश्याबद्दल लिहिले आहे हे चटकन लक्ष्यात आले असेलच ? :)  होय मी होड़ी चालवण्या बद्दलच बोलतो आहे.  नेहमी प...
February 23, 2015

एका अनोख्या सफरीच्या पाऊलखुणा ………!!!

आज गाडीतून गावाकडे जात असताना लहान मुलांचा गोंगाट ऐकु आला..... विमा~न ! विमा~न ! विमा~न ! पाहिले तर सगळी मुले आकाशाकडे बघत सैरा-वैरा पळत हो...
January 31, 2015

राधानगरी-कोल्हापूर, एक निसर्गरम्य अनुभव

हिरवा निसर्ग हा भवतीने । जीवन सफर करा मस्तीने || मन सरगम छेड़ा रे, जीवनाचे गीत गारे। गीत गारे धुंद व्हारे ॥ मराठी गाण्याचे हे बोल नुसते दे...
All photos and views are intellectual property of crazyfoodiesontoes. Powered by Blogger.