July 03, 2014

गोष्ट एका यु-टर्नची....

U-Turn ही एक अशी गोष्ट आहे की तुम्ही गाड़ी घेतली (विकत किंवा भाड्याने) की जोडीला फ्री मधे मिळते बरोबर ना ? ;) माझ्या मते काही अपवाद वगळता खुप...
All photos and views are intellectual property of crazyfoodiesontoes. Powered by Blogger.