April 25, 2014

उन्हाळ्याची सुट्टी - Summer Vacation

दोन  आठवडे देशाच्या बाहेर राहून घरी परतलो आणी नेहमी प्रमाणे विमान उशीराने असल्यामुळे घरी येताना मध्यरात्र झालीच. नेहमी शांत असलेली माझी कॉलन...
April 11, 2014

Kokan Shimga....Kokan Holi!!!

होळी.. होळी म्हणले की चटकन अाठवते ती  म्हणजे पुरणाची पोळी आणी साहेबा ला नको तिथे मारलेली बंदुकिची  गोळी. :-) होळी फक्त पोळी सा...
All photos and views are intellectual property of crazyfoodiesontoes. Powered by Blogger.